ogłoszenie - wypłata podatku akcyzowego

O G Ł O S Z E N I E

 

                    

              Wójt Gminy Wiśniewo  ogłasza,  że  w 2020 roku  producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w dwóch terminach, tj.:

 

- od 3 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. - wraz z fakturami VAT(lub ich kopiami) potwierdzającymi  zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 31stycznia 2020r.

 

-  od 3 sierpnia 2020 r.  do 31 sierpnia 2020 r.   -  wraz z fakturami VAT (lub  ich kopiami)  potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od  1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

 

 

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:

100,00 zł  * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek

 przeliczeniowych bydła

 

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 

- 1-30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym  terminie,

- 1-30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

 

gotówką w kasie Urzędu Gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy  pokoju Nr 6.  

Na stronie bip.ugwisniewo.pl                                                 

 

 

                                                                                            

Wyświetlono: 164

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry