Komunikat dla rolników- Susza!!

Komunikat dla rolników – Susza !!!!

W związku z potwierdzeniem przez System monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach zagrożenia suszą rolniczą w gminie Wiśniewo , Wójt Gminy Wiśniewo informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Wiśniewo.

 

Termin składania wniosków 31 lipiec 2019r.

(wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone w ostatniej kolejności)

Szacowaniu podlegają wyłącznie uprawy znajdujące się na polach w dniu dokonania przez komisję lustracji na miejscu.  

Zgodnie z treścią raportu Monitoringu Suszy Rolniczej nr 7 (data ukazania 23.07.2019r.) sporządzonej przez IUNG w Puławach aktualnie oszacowaniu podlegają niżej wymienione uprawy na glebach kategorii  I – gleby najsłabsze.:

- zboża jare

- kukurydza na ziarno i na kiszonkę

- rośliny strączkowe

-  krzewy owocowe

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do Urzędu Gminy w Wiśniewie , Wiśniewo 86, 06-521 Wiśniewo  pokój nr 7

Wymagane załączniki do wniosku:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na rok 2019.
  2. Kopia zgłoszenia do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt /księga stada/ paszporty
  3. Kopie polis ubezpieczeń w przypadku ubezpieczenia upraw rolnych.

 

Druki wniosków można  pobrać w Urzędzie Gminy w Wiśniewie  pokój nr 7

 

Załączniki do pobrania

Wniosek o oszacowanie strat

Wyświetlono: 489

Drukuj Facebook

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry