Rządowy Program Aktywna Tablica

W 2019 roku Gmina Wiśniewo realizowała rządowy program Aktywna Tablica

W ramach programu zakupiono cztery monitory interaktywne do szkół na terenie gminy w kwocie 52 500,00 zł; kwota przyznanego wsparcia 42 000,00; wkład własny finansowy gminy 10 500,00.

 Monitory zakupione w ramach programu wzbogacają  i uatrakcyjniają zajęcia. Stworzona została możliwość prowadzenia innowacyjnych lekcji z wykorzystaniem programów interaktywnych, gier i materiałów multimedialnych. Nauczyciele szukają zarówno gotowych pomocy do prowadzenia zajęć, jak też opracowują własne materiały. Wykorzystywane są e-podręczniki, e-ćwiczenia z różnych wydawnictw. Stosowanie TIK stanowi wsparcie dla innowacyjnych metod pracy nauczycieli.
Uczniowie chętniej angażują się na lekcjach, podczas których wykorzystywany jest sprzęt TIK.  Zwiększa się  koncentracja uczniów oraz zaangażowanie tych słabszych. Prezentowane na zajęciach treści mogą być odbierane wielozmysłowo, rozwijają ciekawość i pobudzają do działania. Sprzęt TIK pozwala na wykorzystanie animacji i symulacji komputerowych do zilustrowania trudnych zjawisk, których nie można pokazać uczniom w inny sposób (przede wszystkim dotyczy to zjawisk fizycznych i przyrodniczych). Zajęcia przygotowują uczniów do życia w świecie TIK. Nabywanie kluczowych kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, m.in. umiejętności analitycznego myślenia, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, stało się łatwiejsze.
Sprzęt TIK jest również wykorzystywany do przeprowadzania szkoleń i zebrań z rodzicami.

Wyświetlono: 37

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry