Raport o stanie gminy za 2019

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, co roku do 31 maja Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk,programów, strategii, uchwał rady gminy za rok 2019.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą  do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą dalszego rozwoju Gminy Wiśniewo.

Raport został udostępniony na stronie gminy,  radni otrzymali go w formie papierowej.

Zachęcam do dyskusji na temat informacji zawartych w raporcie i ewentualnych pytań.

Wójt Gminy - Grzegorz Woźniak

 

Wyświetlono: 59

Drukuj Facebook

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry